Beheer van uw Pensioenregeling

Het beheer van een pensioenregeling vormt voor veel partijen vaak een probleem. Lang wachten op polissen, geen reactie van intermediairs, onduidelijke informatie van de verzekeraar en ga zo maar door. De Vogel Confidum Pensioenadvies zorgt er met haar aanpak voor dat dergelijke problemen tot een minimum worden beperkt.

Duidelijke afspraken met verzekeraars, het instellen van deadlines, zeer snelle controle van polissen en rekening-courantoverzichten en een transparante communicatie richting de werkgever en werknemer is onze sleutel tot succes. 

U kunt via ons online beheersysteem altijd meekijken in onze administratie rondom uw eigen pensioenregeling. Efficiënt beheer zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten. Hierdoor kan de strategische invulling van uw personeelsbeleid beter worden uitgevoerd en is een goede kostenbeheersing en communicatie van het arbeidsvoorwaardenpakket mogelijk.